MVO

MVO visie HR Warber Yacht Services

De term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kent vanuit ons oogpunt twee dimensies, namelijk enerzijds hoe wij zelf georganiseerd zijn, acteren en onze diensten uitvoeren én anderzijds, wat kunnen wij voor onze opdrachtgevers betekenen ofwel hoe kunnen wij ondersteunend zijn ten aan aanzien van hun MVO-ambities!

Binnen onze organisatie is MVO verankerd in onze bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd dragen wij oplossingen aan die het MVO imago, beleid of de ambitie van onze opdrachtgevers ondersteunen. Te allen tijde gaat het om betrouwbare, hoogwaardige en passende (technische) oplossingen die aansluiten en bijdragen een beter milieu en duurzaamheid. Immers, de wereld om ons heen veranderd snel.

Energietransitie, klimaatakkoord, CO2 reductie, krapte op de arbeidsmarkt en de schaarste met betrekking tot levering van grondstoffen. Als deze factoren spelen dagdagelijks en vormen de inrichting van een nieuwe wereld. HR Warber Yacht Services anticipeert, acteert en investeert in een duurzaam en bestendig toekomstperspectief middels haar MVO beleid voor zowel de klant, de medewerkers als de organisatie.